fbpx

Распоред на предавања на втор циклус на студии

      -ВТОР СЕМЕСТАР РАСПОРЕДИ Online – предавања ажурирани 25.03.2020

      -ПРВ СЕМЕСТАР РАСПОРЕДИ

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.