fbpx

Календар на активности - прв циклус студии

 

1

Упис  на година (и оn-line упис на семестар)

20.09.2021 – 07.10.2021

2

Почеток на учебна година

01.10.2021

Зимски семестар

3

Времетраење  на зимскиот  семестар

04.10.2021 – 14.01.2022

 

Прв дел од  испит (тест)

20.11.2021 – 30.11.2021

 

Пријавување за II колоквиум (on-line)

15.12.2021 – 23.12.2021

 

Втор дел од  испит (тест) во првиот термин/декада од јануарска испитна сесија

15.01.2022 – 29.01.2022

 

4

Давање потписи  за  зимскиот семестар (електронски)

10.01.2022 – 14.01.2022

5

Пријавување  за јануарска (прва) испитна сесија

(on-line)

26.12.2021 – 09.01.2022

6

Јануарска (прва) испитна сесија

(два термини)

15.01.2022 – 12.02.2022

1 термин: 15.01-29.01.2022

2 термин: 31.01-12.02.2022

7

Заверка на зимски и упис на летен семестар

07.02.2022 – 21.02.2022

Летен семестер

8

Времетраење  на летниот семестар

21.02.2022 – 03.06.2022

 

Прв дел од  испит (тест)

09.04.2022 – 19.04.2022

 

Втор дел од  испит (тест) во првиот термин/декада од јунска испитна сесија

04.06.2022 – 18.06.2022

 

Пријавување за II колоквиум (on-line)

06.05.2022 – 15.05.2022

9

Давање потписи за летниот семестар (електронски)

30.05.2022 – 03.06.2022

10

Пријавување  за Jунска (втора) испитна сесија

(on-line)

18.05.2022 – 25.05.2022

11

Jунска (втора) испитна сесија

(два термини)

04.06.2022 – 02.07.2022

1 термин: 04.06-18.06.2022

2 термин: 20.06-02.07.2022

12

Заверка на летниот  семестар

27.06.2022 – 07.07.2022

13

Пријавување  на   Августовско – септемвриска (трета) испитна сесија (on-line)

03.07.2022 – 11.07.2022

14

Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија (два термини)

 

22.08.2022 – 20.09.2022

1 термин: 22.08-05.09.2022

2 термин: 06.09-20.09.2022

 

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.