fbpx

Календар на активности - прв циклус студии

1 Упис  на година (и оn-line упис на семестар) 20.09.2021 – 07.10.2021
2 Почеток на учебна година 01.10.2021
Зимски семестар
3 Времетраење  на зимскиот  семестар 04.10.2021 – 14.01.2022
  Прв дел од  испит (тест) 20.11.2021 – 30.11.2021
  Пријавување за II колоквиум (on-line) 15.12.2021 – 23.12.2021
  Втор дел од  испит (тест) во првиот термин/декада од јануарска испитна сесија 15.01.2022 – 29.01.2022
4 Давање потписи  за  зимскиот семестар (електронски) 10.01.2022 – 14.01.2022
5 Пријавување  за јануарска (прва) испитна сесија (on-line) 26.12.2021 – 09.01.2022
6 Јануарска (прва) испитна сесија (два термини) 15.01.2022 – 12.02.2022 1 термин: 15.01-29.01.2022 2 термин: 31.01-12.02.2022
7 Заверка на зимски и упис на летен семестар 07.02.2022 – 21.02.2022
Летен семестер
8 Времетраење  на летниот семестар 21.02.2022 – 03.06.2022
Прв дел од  испит (тест) 09.04.2022 – 19.04.2022
Втор дел од  испит (тест) во првиот термин/декада од јунска испитна сесија 04.06.2022 – 18.06.2022
Пријавување за II колоквиум (on-line) 06.05.2022 – 15.05.2022
9 Давање потписи за летниот семестар (електронски) 30.05.2022 – 03.06.2022
10 Пријавување  за Jунска (втора) испитна сесија (on-line) 18.05.2022 – 25.05.2022
11 Jунска (втора) испитна сесија (два термини) 04.06.2022 – 02.07.2022 1 термин: 04.06-18.06.2022 2 термин: 20.06-02.07.2022
12 Заверка на летниот  семестар 27.06.2022 – 07.07.2022
13 Пријавување  на   Августовско – септемвриска (трета) испитна сесија (on-line) 03.07.2022 – 11.07.2022
14 Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија (два термини) 26.08.2022- 16.09.2022 ( согласно Одлука на ННС – ЛИНК)

1

Упис  на година (и оn-line упис на семестар)

19.09.2022 – 30.09.2022

2

Почеток на учебна година

03.10.2022

Зимски семестар

3

Времетраење  на зимскиот  семестар

03.10.2022 – 13.01.2023

4

Прв дел од  испит (тест)

19.11.2022 – 29.11.2022

5

Пријавување за II колоквиум (on-line)

20.12.2022 – 30.12.2022

6

Втор дел од  испит (тест)

09.01.2023 – 18.01.2023

7

Давање потписи  за  зимскиот семестар (електронски)

03.01.2023 – 05.01.2023

8

Пријавување  за Јануарска (прва) испитна сесија (on-line)

03.01.2023 – 09.01.2023

9

Јануарска (прва) испитна сесија

20.01.2023 – 10.02.2023

10

Заверка на зимски и упис на летен семестар

06.02.2023 – 17.02.2023

Летен семестер

11

Времетраење  на летниот семестар

15.02.2023 – 31.05.2023

12

Прв дел од  испит (тест)

03.04.2023 – 12.04.2023

13

Втор дел од  испит (тест)

20.05.2023 – 31.05.2023

14

Пријавување за II колоквиум (on-line)

08.05.2023 – 18.05.2023

15

Давање потписи за летниот семестар (електронски)

29.05.2023 – 01.06.2023

16

Пријавување  за Jунска (втора) испитна сесија (on-line)

22.05.2023 – 30.05.2023

17

Jунска (втора) испитна сесија

05.06.2023 – 26.06.2023

18

Заверка на летниот  семестар

26.06.2023 – 07.07.2023

19

Пријавување  на   Августовско – септемвриска (трета) испитна сесија (on-line)

30.06.2023 – 10.07.2023

20

Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија

25.08.2023 – 16.09.2023

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.