Календар на активности - прв циклус студии

1

Упис  на година (и оn-line упис на семестар)

18.09.2023 – 29.09.2023

2

Почеток на учебна година

02.10.2023

Зимски семестар

3

Времетраење  на зимскиот  семестар

02.10.2023 – 12.01.2024

4

Прв дел од  испит (тест)

11.11.2023 – 21.11.2023

5

Пријавување за II колоквиум (on-line)

18.12.2023 – 25.12.2023

6

Втор дел од испит (тест)

09.01.2024 – 18.01.2024

7

Давање потписи  за  зимскиот семестар (електронски)

09.01.2024 – 12.01.2024

8

Пријавување за Јануарска (прва) испитна сесија (on-line)

03.01.2024 – 09.01.2024

9

Јануарска (прва) испитна сесија

22.01.2024 – 12.02.2024

10

Заверка на зимски и упис на летен семестар

05.02.2024 – 20.02.2024

Летен семестер

11

Времетраење  на летниот семестар

15.02.2024 – 31.05.2024

12

Прв дел од испит (тест)

30.03.2024 – 09.04.2024

13

Втор дел од испит (тест)

20.05.2024 – 31.05.2024

14

Пријавување за II колоквиум (on-line)

06.05.2024 – 13.05.2024

15

Давање потписи за летниот семестар (електронски)

29.05.2024 – 31.05.2024

16

Пријавување  за Jунска (втора) испитна сесија (on-line)

20.05.2024 – 27.05.2024

17

Jунска (втора) испитна сесија

05.06.2024 – 26.06.2024

18

Заверка на летниот  семестар

26.06.2024 – 05.07.2024

19

Пријавување на Августовско – септемвриска (трета) испитна сесија (on-line)

01.07.2024 – 10.07.2024

20

Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија

26.08.2024 – 16.09.2024

  • Работните денови од првата недела на Јануари 2024 (02.01-05.01) ќе бидат одработени во 4 работни саботи во текот на зимскиот семестар по следниот распоред:

-28.10.2023 часови за вторник;

-25.11.2023 часови за среда;

-16.12.2023 часови за четврток;

-23.12.2023 часови за петок.

1

Упис  на година (и оn-line упис на семестар)

19.09.2022 – 30.09.2022

2

Почеток на учебна година

03.10.2022

Зимски семестар

3

Времетраење  на зимскиот  семестар

03.10.2022 – 13.01.2023

4

Прв дел од  испит (тест)

19.11.2022 – 29.11.2022

5

Пријавување за II колоквиум (on-line)

20.12.2022 – 30.12.2022

6

Втор дел од  испит (тест)

09.01.2023 – 18.01.2023

7

Давање потписи  за  зимскиот семестар (електронски)

03.01.2023 – 05.01.2023

8

Пријавување  за Јануарска (прва) испитна сесија (on-line)

03.01.2023 – 09.01.2023

9

Јануарска (прва) испитна сесија

20.01.2023 – 10.02.2023

10

Заверка на зимски и упис на летен семестар

06.02.2023 – 17.02.2023

Летен семестер

11

Времетраење  на летниот семестар

15.02.2023 – 31.05.2023

12

Прв дел од  испит (тест)

03.04.2023 – 12.04.2023

13

Втор дел од  испит (тест)

20.05.2023 – 31.05.2023

14

Пријавување за II колоквиум (on-line)

08.05.2023 – 15.05.2023

15

Давање потписи за летниот семестар (електронски)

29.05.2023 – 01.06.2023

16

Пријавување  за Jунска (втора) испитна сесија (on-line)

22.05.2023 – 30.05.2023

17

Jунска (втора) испитна сесија

05.06.2023 – 26.06.2023

18

Заверка на летниот  семестар

26.06.2023 – 07.07.2023

19

Пријавување  на   Августовско – септемвриска (трета) испитна сесија (on-line)

30.06.2023 – 10.07.2023

20

Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија

25.08.2023 – 16.09.2023

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.