fbpx

iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Календар на активности - прв циклус студии

1Упис  на година ( и оn-line упис на семестар)19.09.2019 – 30.09.2019
2Почеток на учебна година01.10.2019
Зимски семестар 
3Времетраење  на зимскиот  семестар01.10.2019 – 18.01.2020
 Прв дел од  испит (тест)14.11.2019 – 23.11.2019
 Пријавување за II колоквиум17.12.2019 – 24.12.2019
 Втор дел од  испит (тест)09.01.2020 – 17.01.2020
4Давање потписи  за  зимскиот семестар24.12.2019 – 30.12.2019
5Пријавување  за јануарска (прва) испитна сесија (on-line)30.12.2019 – 09.01.2020
6Јануарска (прва) испитна сесија20.01.2020 – 07.02.2020
7Заверка на зимски и упис (on-line) на летен семестар03.02.2020 – 17.02.2020
Летен семестер  
8Времетраење  на летниот семестар17.02.2020 – 30.05.2020
 Прв дел од  испит (тест)26.03.2020 – 04.04.2020
 Втор дел од  испит (тест)21.05.2020 – 30.05.2020
 Пријавување за II колоквиум04.05.2020 – 10.05.2020
9Давање потписи за летниот семестар14.05.2020 – 20.05.2020
10Пријавување  за Jунска (втора) испитна сесија (on-line)15.05.2020 – 22.05.2020
11Заверка на летниот  семестар28.05.2020 – 08.06.2020
12Jунска (втора) испитна сесија04.06.2020 – 25.06.2020
13Пријавување  на   Августовско – септемвриска (трета) испитна сеија (on-line)29.06.2020 – 06.07.2020
14Августовско-септемвриска (трета) испитна сесија29.06.2020 – 06.07.2020
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.