fbpx

Прашања и одговори за најчести технички проблеми при полагање

 

Прашање 1. Зошто не можам да ги гледам во исто време и презентацијата и камерата на професорот на Microsoft Teams?

Прашање 2. Дали онлајн колоквиумите/ испитите можам да ги полагам преку машина со Linux оперативен систем?

Прашање 3. Дали можам тестот да го полагам со вклучен TeamViewer?

Прашање 4. При вклучување на тестот добив црвен екран на кој пишува “Lost Connection to SEB”. Како да продолжам со решавање?

Прашање 5. При активација на SEB екранот е празен со сина/ бела позадина. Што понатаму?

Прашање 6. Како да го активирам SEB?

Прашање 7. SEB бара негово конфигурирање. Како да го направам и дали е потребно?

Прашање 8. По внесување на кодот од испитот на exam.net селектирам Launch SEB, но ништо не се случува. Селектирањето Close повторно ме враќа назад. Што во ваков случај?

Прашање 9. SEB активацијата ја генерира следнава порака – “Failed to completely lockdown the computer”. Како можам да го решам овој проблем?

Прашање 10. Користам Windows уред и не можам на стандарден начин да го исклучам компјутерот. Ја добивам следната порака – “There are currently no power options available”. Дали е неопходно force shut-down да направам преку power копчето?

Прашање 11. Не можам да се најавам на Microsoft Teams. Иако точно ги внесувам корисничкото име и лозинката, најавата едноставно не може да се изврши (“We couldn’t sign you in. Please try again.”). Каде е проблемот?

Прашање 12. SEB е успешно инсталиран. Сите алтернативи за пристапување на тестот се испробани, но ништо не може да го реши проблемот со негова неактивација. Во што може да е проблемот?

Прашање 13. Microsoft Teams преку пребарувач не сака да ја вклучи камерата – “Video isn’t working. We couldn’t use your webcam for video”.

Прашање 14. При инсталација на SEB го добивам прозорецот – “The installation of Microsoft. NET Framework appears to have failed. Do you want to continue?”.

Прашање 15. При внесување на кодот за испитот и стартување на SEB се појавува Fatal Error. Што би можело да биде проблем?

Прашање 16. Дали можам да го полагам испитот преку Microsoft Teams апликација?

Прашање 17. Потребно е решенијата од испитот да бидат скенирани. Како се прави тоа?

Прашање 18. Што во случај Microsoft Teams да не сака да ме логира, иако датумот и времето на компјутерот се во ред?

Прашање 19. По активација на SEB по втор пат излегува опцијата “Enter exam key”. Го внесувам бројот на индекс, но не можам да пристапам.

Прашање 20. При поднесување на тестот со Submit истиот не се затвора туку се појавуваат повеќе опции за негово поднесување. Каде е проблемот и што да направам во ваков случај?

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.