Почитувани студенти,

Во прилог ќе бидат прикачени двете упатства кој треба да ги прегледате и извршите, првото упатство е пристапување до вашите кориснички профили,  а второто упатство е сетирање на вашите профили со предметите кои ќе ги слушате овој семестар.

  1. Упатство за пристапување до кориснички профил – за студенти
  2. Упатство за логирање и сетирање на Microsoft Teams – за студенти

Напомена: за успешно извршување на вашите активности запазете го редоследод на упатствата како што се прикачени тука.

Со почит,

Економски Факултет – Скопје

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.