iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Emeritus professors

NameTitleCoursesRetirement date
Ancheska – Stevanovikj LjiljanaLecturerAngliski jazik za ekonomisti 1 i 230. 9.2004
Atanasovski d-r ZhivkoFull professorJavni finansii i Carinska politika14.9.2010
Blazheska d-r OlgicaFull professorEkonomika na pretprijatie i Delovna etika14. 9.2010
Bojadzhioski d-r Dimitar Full professorEkonomika na pretprijatie, Menadzhment na chovechki resursi i Proizvodstven menadzhment14.09.2012
Georgiev d-r AngelFull professorOpshtestveno-ekonomsko i politichko ureduvanje na SFRJ, Primeneta ekonomija na SFRJ, Primeneta ekonomija, Osnovi na primeneta ekonomija i Odnosno-primeneta ekonomija30.9.2003
Gradishka Temenugova d-r Olga Full professorMikroekonomija i Marketing politika na ceni14.09.2011
Gramatikov d-r DimitarFull professorUpravuvanje so proizvodot i Strategiski marketing 14.09.2011
Damev d-r Ognen Full professorEkonomska geografija30. 9.2005
Dimitrovski d-r MetodijaAssociate professorOdbrani tehnoloshki procesi i Poznavanje na stokite30.9.1986
Doreva d-r ElenaFull professorAgrarna politika i Ekonomika na agrarot30.9.2007
Josifovski d-r IlijaFull professorSociologija so samoupraven socijalizam i Osnovi na marksistichka filozofija31.12.1982
Koloski d-r ZlateFull professorMatematika za ekonomisti30.9.2006
Kjurchiev d-r AleksandarFull professorStopanska i demografska statistika30.11.1987
Markovska Mahivish predavachRuski jazik za ekonomisti 1 i 230.9.1997
Momirska - Marjanovikj d-r MiroslavaAssociate professorEkonometrija i Primeneta ekonometrija,30.9.2002
Monev d-r LjubishaFull professorFrancuski jazik za ekonomisti 1 i 230.9.2000
Naumovska d-r VeraFull professorMatematichki metodi i Menadzhment na e-biznis 114.09.2014
Nedev d-r BlazhoFull professorSmetkovodstvo na troshoci, Upravuvachko smetkovodstvo i Strategisko smetkovodstvo na menadzhmentot14.09.2013
Novachevski d-r DimitrijaFull professorPolitichka ekonomija 2 i Osnovi na ekonomijata30.9.2004
Petkovski d-r VladimirFull professorIndustriska politika i Strategii na megjunarodni ekonomski odnosi14.09.2011
Petkovski d-r MihailFull professorFinansiski pazari i institucii, Megunarodni finansii i Javni finansii30.09.2018
Petreski d-r GoceAcademician and Full professorEkonomija na trudot i Ekonomski rast i razvoj01.09.2020
Pizhevski d-r StojkoFull professorPravo, stopansko obligaciono i trudovo trgovsko pravo30.9.2000
Plavshikj d-r SnezhanaFull professorTrgovsko pravo i trgovski dogovori31.12.2005
Popovska d-r ZlatkaFull professorUpravuvanje so sistemi i Politika na tehnoloshki razvoj 14.09.2013
Rusevski d-r TrajkoFull professorFinansisko smetkovodstvo 1, 2 i 314.9.2009
Sekulovska d-r NadaFull professorMarketing istrazhuvanje, Promocija i Internet marketing14.09.2013
Sokolov d-r PancheFull professorOrganizacija na trudot30.9.2000
Stanoevski d-r StanoilFull professorTeorija na bilansot i analiza na rabotenjeto30.9.2000
Stojanovski d-r MitreAssociate professorMarketing na trgovski pretprijatija, Megjunaroden marketing i Ekonomika na vnatreshna trgovija14.09.2013
Stojkov d-r MetodijaFull professorPolitichka ekonomija, Ekonomski doktrini i Razvoj na ekonomska misla14.9.2010
Tomovski d-r SerafimFull professorOsnovi na smetkovodstvoto30.9.2002
Trpeski d-r LjubeFull professorBankarstvo i Monetarna ekonomija14.09.2012
Chepujnoski d-r GjorgjiFull professorMetodi i analiza-planiranje na narodnoto stopanstvo i Opshtestveno planiranje30.9.2002
Sharoska d-r MitraFull professorPolitichka ekonomija 130.9.1991
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.