ВАЖНО Известување за ажурирање на SEB (Safe Exam Browser)

Почитувани,

Сите студенти кои што имаат проблем со пристапување до полагањата поради SEB (Safe Exam Browser),  односно ја користите старата верзија на SEB, во продлжение ќе бидат ставени линкови за актуелната последна верзија на себ, исто така ќе бидат ставени и линкови, кои што може ќе ви бидат потребни да ги инсталирате доколу сеуште имате проблем.

Чекори за бришење на старата верзија на SEB и инсталација на новата.

  1. Старата верзија на SEB треба исклучиво да ја бришите преку Control Panel->Programs->Safe Exam Browser ->Uninstall.
  2. Ја симнувате новата верзија која што ќе биде во продолжение на овој пост, ја симнувате онаа верзија соодветна за вашиот оперативен систем.
  3. Ја инсталирате новата верзија, и пробувате со пробен код кој што ќе биде наведен долу.

ЛИНКОВИ ЗА ВЕРЗИИ НА SEB (Safe Exam Browser) 

Верзија 3.2.0 за оперативен систем Windows 8.1 и 10. https://sourceforge.net/projects/seb/files/seb/SEB_3.2.0/SEB_3.2.0.324_SetupBundle.exe/download

Верзија 3.1.1 за оперативен систем Windows 7  – https://support.exam.net/#/high-security

Линк за .NET Framework доколку ви го побара при инсталација на SEB  – https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net472

ПРОБЕН КОД  – exam.net  CyzvgC

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.