fbpx
Резултати Маркетинг на услуги одржан на 13.04.2021 Резултати Економија на трудот одржан на 13.04.2021 Резултати Вовед во економија на животната средина одржан на 15.04.2021 во 11 часот Резултати Вовед во економија на животната средина одржан на 15.04.2021 во 13 часот
Read more
Почитувани студенти, Во прилог ви го доставуваме распоредот, кој се однесува само на оние студенти кои се пријавија за полагање на колоквиумите со физичко присуство во склоп на факултетот. Распоред по простории Потсетување: Право на полагање со физичко присуство имаат исклучиво студенти кои не биле 
Read more
20.04.2021 Финансиски пазари и институции Дизајн и развој на веб Менаџмент на промени Меѓународно сметководство Односи со јавноста Менаџмент на ризик Управување со маркетинг канали Маркетинг преку социјални медиуми 19.04.2021 Ревизија Економска статистика/Финансиска и актуарска математика Директен маркетинг Регионална и урбана економија Политика на цени 
Read more
Ќе се засилат заедничките вложувања во економските истражувања и во унапредувањето на знаењата и вештините на идните економисти, како и на оние коишто ќе ја продолжат својата едукација со втор или трет циклус студии од областа на економијата. Со ова ќе се оствари заеднички влог 
Read more
Почитувани  студенти, Распоредот можете да го погледнете на следниот ЛИНК. Со почит, Економски Факултет – Скопје
Read more
На 17.03.2021 година Деканот на Економскиот факултет – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје проф. д-р Предраг Трпески во присуство на продеканот за наука и меѓународна соработка проф. д-р Мијалче Санта, им доделија признанија на најдобрите студенти дипломирани во академската 2019/2020 година и 
Read more
Во прилог линкови за извештаи за 2020 година 603 631 788   Со почит, Економски факултет – Скопје
Read more
Почитувани кандидати, Во прилог ви ја доставуваме конечната ранг листа од вториот уписен рок – втор циклус на студии за учебната 2020/2021 Ранг листа – втор циклус втор уписен рок 2020-2021 Со почит, Економски Факултет – Скопје
Read more
Уписот на втор циклус ќе се врши во деновите 3-ти, 4-ти и 5-ти Март 2021 година, во Службата за втор циклус од 11,00 часот до 14,00 часот. При уписот потребно е примените кандидати да ги приложат следниве документи:  сите документи во материјална форма, во оригинал 
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.