fbpx
06.04.2023 Маркетинг на услуги Менаџмент во осигурување Глобалната економија и економските системи Монетарна економија Менаџмент на промени Теорија на одлучување Локални финансии 05.04.2023 Статистика за бизнис и економија (предавални и АМФ) Статистика за бизнис и економија (лаборатории) Развој на економската мисла Интерна ревизија Хартии од 
Read more
 Во рамки на Глобалната недела на парите која оваа година се реализира под мотото „Планирајте си ги парите, засадете ја иднината“ (Plan your money, plant your future) Економски факултет – Скопје беше домаќин на едукативен настан, организиран заедно со Агенцијата за супервизија на капитално финансирано 
Read more
Агенција за супервизија на осигурување Република Северна Македонија К О Н К У Р С за годишна награда за млади истражувачи за најдобар труд од областа на управување со ризици и осигурување во Република Северна Македонија за 2023 година Со цел стимулирање на развојот на 
Read more
Почитувани студенти, Традиционално како секоја година Царинската управа на Р.С.Македонија објавува повик за пријавување на практиканти заинтересирани за посетување на практична настава. Практичната настава ќе се одвива во месеците јули и август 2023 година, во времетраење од 5 работни дена, со по 4  работни часа 
Read more
На 7 март 2023 година се одржа работилница со физичко присуство на тема: „Моќта на невромаркетингот“, во организација на Катедрата Маркетинг при Економскиот факултет-Скопје, УКИМ. На работилницата говореше Весна Кузмановиќ, докажан и успешен претприемач и воедно прва жена претприемач од Македонија со успешен exit во 
Read more
Почитувани, Сите студентите кои го избрале предметот Право на друштва – опционен предмет на единиците на УКИМ кај проф. д-р Димитар Гелев, предавањата ќе се одржуваат секој четврток од 12:00-16:00 ч. во Амф. 2 на Правниот факултет Јустинијан Први Скопје. Со почит, Економски факултет – Скопје
Read more
Уписот на втор циклус ќе се врши во деновите 21-23.2.2023 година, во Службата за втор циклус од 12,00 часот до 14,00 часот. При уписот потребно е примените  кандидати да ги приложат следниве документи: Индекс Две фотографии (3,5х4,5) Копија од извод од матична книга на родените Образец за 
Read more
Почитувани, подолу во табелата можете да ги погледнете кодовите од предметите на Microsoft teams и iLearn платофмата во Летниот семестар 2022/2023 на кои ќе бидат споделени материјалите и останатата наставна литература. Упатства: Упатство за пристапување до кориснички профил за Microsoft Teams Упатство за логирање и 
Read more
ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ Упис  на летен  семестар 2022/2023 и заверка на зимски семестар 2022/2023 ќе се реализира  во деновите 13.02  – 17.02.2023 од 11:00-14:00 часот Во прилог информации за упис на летен семестар Потребни документи за: Упис на летен семестар 2022/2023 Образец за упис на 
Read more
ЗАВЕРКА НА ЗИМСКИОТ/ УПИС НА ЛЕТНИОТ СЕМЕСТАР 2022/2023 (06 -21.02.2023, од 10,30-14,00 ч)   1. ЗАВЕРКА на ЗИМСКИОТ семестар, 2022/2023 Потребни документи: Образец за заверка на семестар Студентите кои ги положиле сите предвидени испити заклучно со Јануарската сесија, 2022/2023, заверката на семестарот ќе ја направат 
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.