We would like to inform all US based Universites for the opportunity for establishing an Academic Partnership in Master of Business Administration in Strategic Human Resources Management Studies with the Faculty of Economics  – Skopje at Ss Cyril and Methodius University in Skopje. More information 
Read more
Почитувани, Известувањето може да го проследите на следниот линк.
Read more
Почитувани, На следниот линк може да го проследите соопштението од Економски факултет – Скопје  
Read more
Известување од страна на Министерството за образование и наука на следниот линк .
Read more
Распоредот на испити на втор циклус студии во јунска сесија, 2020 година може да го симнете на следниов ЛИНК
Read more
Во прилог:  Резултати од испитот – Методологија на научно истражувачка работа со примена и примери во подрачјето на економските науки (Трет циклус на студии)  и Резултати од испитот – Методологија на научно истражувачка работа со примена и примери во подрачјето на организациските науки (Трет циклус 
Read more
Почитувани, Согласно Академскиот календар на Школата, годишните конференции во летниот семестар 2019/20 година определено е да се одвиваат во временскиот период од 20.4 до 5.5.2020 година.   Замолуваме, пријавите за годишната конференција од вашата студиска програма да ги доставите до службата за трет циклус студии заклучно со 09.3.2020 
Read more
Во прилог линкови до финансиски извештаи за 2019 година 603 631 788
Read more
Почитувани колеги, би сакале да ве информираме дека во рамки на нашето учество во CESEENeт мрежата, постои можност нашите докторанди да учестувуваат на работилница на која ќе може да ги дискутираат своите истражувања. Повеќе информации имате на следниов ЛИНК
Read more
Се известуваат сите заинтересирани кандидати за втор циклус студии, дека во тек е вториот уписен рок за запишување студенти на втор циклус – магистерски студии на студиските програми на Економски факултет – Скопје во академската 2019/2020 година. Пријавувањето на кандидатите трае до 02.03.2020 година.Запишување на кандидатите 
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.