ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – Упис  на зимски семестар 2023/2024 02.10.2023 до 06.10.2023  од 12,00-14,00 часот Почитувани, Во прилог информации за упис на зимски семестар 2023/2024 година Потребни документи за: Упис на зимски семестар 2023/2024 Образец за упис на семестар Потврда за уплата на рата од 900 евра во денарска противвредност според средниот курс на 
Read more
Почитувани студенти, На 02.10.2023 година, во 10:00ч., во аулата на факултетот ќе се одржи свечено отварање на новата 2023/2024 академска година година и првиот академски час. На ново запишаните студенти ќе им бидат поделени индексите, а редовната настава за сите студенти започнува на 03.10.2023 година 
Read more
Конечни ранг листи на примени кандидати во третиот уписен рок 2023/24 ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК, 2023/2024 ГОДИНА 29.09.2023 год., од 8,30 – 15,30ч     Канцеларија за втор циклус   ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2023/2024  Индекс и студентска 
Read more
Почитувани, подолу во табелата можете да ги погледнете кодовите од предметите на Microsoft teams и iLearn платофмата во Летниот семестар 2023/2024 на кои ќе бидат споделени материјалите и останатата наставна литература. Упатства: Упатство за пристапување до кориснички профил за Microsoft Teams Упатство за логирање и 
Read more
Во рамките на министерската конференција „Обезбедување квалитет во високото образование – трендови и случувања во ЕУ и Западен Балкан“, во организација на Министерството за образование и наука во соработка со Секретаријатот на иницијативата за образовни реформи во Југоисточна Европа – ERI SEE, Министерот за образование 
Read more
Здружението за истражување и анализи – ЗМАИ објави конкурс за доделување на награда за млади квантитативни умови: „Славица Тодоровска”. Се повикуваат сите млади да ги поднесат нивните идеи во форма на труд, во кој ќе бидат разработени актуелни општествени проблеми, а во трудот задолжително ќе 
Read more
Почитувани, Во прилог следи конечната ранг листа на примени кандидати кои се пријавиле за упис во вториот уписен рок на Економскиот факултет – Скопје и информација за запишување на истите согласно Конкурсот за упис на нови студенти во учебната 2023-2024 година. Конечни ранг листи на 
Read more
Македонија 2025 (Фондација МК2025) и Фондацијата „Атанас Близнакоф“ од САД распишаа отворен повик за доделување на 40 (четириесет) стипендии за талентирани студенти преку „Атанас Близнакоф„ програмата за студентска извонредност за учебната 2023/2024 година. Стипендиите се доделуваат на редовни студенти кои ќе се запишат во прва година на прв циклус на студии на сите 
Read more
Почитувани, Во прилог следат прелиминарните ранг листи на кандидатите кои се пријавиле за упис во вториот уписен рок на Економскиот факултет – Скопје, согласно Конкурсот за упис на нови студенти во учебната 2023-2024 година. Прелиминарна целосна листа на пријавени кандидати во вториот уписен рок 2023/24 
Read more
Врз основа на член 4 од Одлуката за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши само еден родител и критериумите за остварување на ова право за учебната 2023/2024 година (бр. 02-670/6 од 20.06.2023 г.), Универзитетот 
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.