fbpx

Детален Распоред за Колоквиуми- Прв Циклус зимски семестар 2020/2021

28.11.2020

27.11.2020

26.11.2020

25.11.2020

24.11.2020

23.11 2020

21.11.2020

20.11.2020

19.11.2020

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.