Детален Распоред за втор колоквиум и испити во Јануарско-февруарска сесија -Прв Циклус 2020/2021

12.02.2021

11.02.2021

10.02.2021

09.02.2021

08.02.2021

06.02.2021

05.02.2021

04.02.2021

03.02.2021

02.02.2021

01.02.2021

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.