fbpx

Детален Распоред и Microsoft Teams кодови за Втор колоквиум и Испитна ЈУНСКА сесија – Прв Циклус 2020/2021

16.6.2021

15.6.2021

14.6.2021

12.6.2021

11.6.2021

10.6.2021

09.6.2021

08.6.2021

07.6.2021

05.6.2021

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.