Детален Распоред и Microsoft Teams кодови за Прв колоквиум во летен семестар – Прв Циклус 2020/2021

20.04.2021

19.04.2021

17.04.2021

16.04.2021

15.04.2021

14.04.2021

13.04.2021

 

12.04.2021

10.04.2021

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.