Втор циклус – Заверка на зимскиот / упис на летниот семестар 2022/2023

Информација и распоред за заверка на

зимски семестар и упис на летен семестар за втор циклус

2022/2023 година

 

Почитувани,

 Ве информираме дека во системот iknow e креиран летниот семестар 2022/2023 година и сите студенти кои се запишале во првиот уписен рок или имаат предмети за презапишување во летниот семестар, пред да дојдат во службата треба да  направат online упис.

Студентите кои ќе полагаат испити од зимскиот семестар во сесиите во јуни и август-септември треба да направат online упис и во предвидениот термин да достават образец за упис на празен летен семестар 2022/2023 без надомест.

 

Монетарна економија, финансии и банкарство

6.2.2023

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

7.2.2023

MBA in Strategic human resource management

7.2.2023

МБА Менаџмент

9.2.2023

Корпоративен финансиски менаџмент

9.2.2023

Економски развој и меѓународни финансии

10.2.2023

Маркетинг

13.2.2023

Европски студии

13.2.2023

Статистички методи за бизнис и економија

13.2.2023

Управување во јавен сектор

14.2.2023

Менаџмент во осигурувањето

14.2.2023

Е-бизнис менаџмент

15.2.2023

Сметководство и ревизија

16.2.2023

ВАЖНО!

Доколку не сте биле активни во iкnow системот повеќе од 30 дена, лозинката се сметa за  застарена и потребно е да креирате нова лозинка на Заборавена лозинка.

Секое непочитување на дадениот термин, повлекува надомест за задоцнет упис!

 

Со почит,

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.