д-р Сашо Арсов

Редовен професор

Катедра за Менаџмент

saso.arsov@eccf.ukim.edu.mk
+389 (0)2 3286 809

Google Scholar
ORCID
ResearchGate

Приемно време:
Понеделник: 11:00 – 13:00
Четврток: 09:00 – 11:00

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.