Ибирачки Списоци И Соопштение за спроведување на изборите на претседател и членови на Факултетското студентско собрание 2020/2021

Почитувани студенти, 

Во прилог ви ги доставуваме Соопштението за спроведување на изборите и Избирачките списоци.

Со почит,

Економски Факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.