Известување за пријавување на II колоквиум – ПРВ циклус, 2021/2022

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за on-line пријавување на II колоквиум, летен семестар, 2021/2022

 

06-15.05.2022 год.

 

 

СAMO студенти кои го положиле првиот колоквиум и се стекнале со право за полагање на втор колоквиум задолжително треба го/ги пријават вторите колоквиуми on-line во iKnow, од 06-15.05.2022 год.

Пријавувањето на испитите е во друг термин, за што ќе бидете известени.

Студентите кои не можат и/или не знаат да се пријават on-line истото можат да го направат на шалтерите на Службата за студентски прашања, најдоцна до 15.05.2022.

Евентуални технички проблеми при пријавувањето на колоквиумите пријавете на administrator@eccf.ukim.edu.mk

 

После овие датуми пријавувањето е со надомест за задоцнето пријавување.

 

Професорот нема обврска да ги прими на полагање оние студенти кои не го/ги пријавиле колоквиумот/ите.

 

СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГААТ ПРЕДМЕТИ ОД ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ НЕ ПРИЈАВУВААТ КОЛОКВИУМ

 

Со почит,

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.