ИЗВЕСТУВАЊЕ за on-line пријавување на II колоквиум, летен семестар, 2022/2023

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за on-line пријавување на II колоквиум, летен семестар, 2022/2023

 08-15.05.2023 год.

СAMO студенти кои го положиле првиот колоквиум и се стекнале со право за полагање на втор колоквиум задолжително треба го/ги пријават вторите колоквиуми on-line во iKnow, од 08-15.05.2023 год.

 

Пријавувањето на испитите е во друг термин, за што ќе бидете известени.

 

Студентите кои не можат и/или не знаат да се пријават on-line истото можат да го направат на шалтерите на Службата за студентски прашања, најдоцна до 15.05.2023.

После овие датуми пријавувањето е со надомест за задоцнето пријавувањеод 1.000,00 ден..

Евентуални технички проблеми при пријавувањето на колоквиумите пријавете на administrator@eccf.ukim.edu.mk

 

Професорот нема обврска да ги прими на полагање оние студенти кои не го/ги пријавиле колоквиумот/ите.

СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГААТ ПРЕДМЕТИ ОД ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ НЕ ПРИЈАВУВААТ КОЛОКВИУМ

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.