ИНТЕРЕН ОГЛАС за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИЈАВЕНИ СТУДЕНТИ ЧИЕ РОДИТЕЛСКО ПРАВО ГО ВРШИ САМО ЕДЕН РОДИТЕЛ, КОИ СЕ СТЕКНУВААТ СО ПОГОДНОСТА ЗА ПАЌАЊЕ ПОЛОВИНА ОД ИЗНОСОТ НА УПИСНИНАТА ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

ОДЛУКА И ИНТЕРЕН ОГЛАС НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ ВО СКОПЈЕ

Одлука за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право го врши само еден родител и ги утврди критериумите за остварување на ова право за учебната 2022/2023 година (линк)

И

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година. (линк)

За спроведување на постапката за пријавување на апликантите по овој Оглас, кандидатите најпрво пополнуваат ПРИЈАВА на Интерниот оглас:

https://forms.office.com/r/QHktuweMCE  – ново запишаните студенти (бруцоши)

 

https://forms.office.com/r/FFmVzHNJBE  – сите активни студенти

Пријавите и потребните документи согласно објавениот ИНТЕРЕН ОГЛАС се праќаат на официјалната електронска   адреса на  Економски факултет – Скопје  prijava@eccf.ukim.edu.mk

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.