Информација за Уписи на ТРЕТ Циклус Студии – Прв уписен рок за учебна 2020/2021

Во прилог комплетен pdf документ со потребните информации за упис во Првиот уписен рок за Трет Циклус студии.

Со Одлука на Ректорска Управа бр. 02-756/4 од 22.09.2020 год. се  продолжува рокот за пријавување и запишување на Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје и тој се продолжува до 15.10.2020 година.
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.