fbpx

Информација и распоред за упис на зимски семестар за втор циклус 2022/2023 година

Почитувани,

Уписот на семестарот ќе се врши со целосно почитување на протоколите за здравствена заштита. Од овие причини неопходно е почитување на роковите дадени во оваа информација.

Ве информираме дека во системот iknow e креиран зимскиот семестар 2022/2023 година и сите студенти кои се запишале во вториот уписен рок или имаат предмети за презапишување во зимскиот семестар, пред да дојдат во службата  направат online упис.

Студентите кои ќе полагаат испити од летниот семестар во јануарската сесија треба да направат online упис и во предвидениот термин да достават образец за упис на празен зимски семестар 2022/2023 без надомест.

Монетарна економија, финансии и банкарство

28.9.2022 год. Од 11-14ч

Стратегиски менаџмент на човечки ресурси

29.9.2022 год. Од 11-14ч

MBA in Strategic human resource management

29.9.2022 год. Од 11-14ч

МБА Менаџмент

30.9.2022 год. Од 11-14ч

Корпоративен финансиски менаџмент

5.10.2022 год. Од 11-14ч

Економски развој и меѓународни финансии

5.10.2022 год. Од 11-14ч

Маркетинг

5.10.2022 год. Од 11-14ч

Европски студии

5.10.2022 год. Од 11-14ч

Статистички методи за бизнис и економија

5.10.2022 год. Од 11-14ч

Управување во јавен сектор

6.10.2022 год. Од 11-14ч

Менаџмент во осигурувањето

6.10.2022 год. Од 11-14ч

Е-бизнис менаџмент

6.10.2022 год. Од 11-14ч

Сметководство и ревизија

6.10.2022 год. Од 11-14ч

 

Со почит,

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.