Кодекс на однесување на студентите на Економски факултет-Скопје во текот на следењето на онлајн наставата за зимскиот семестар 2022/2023

Почитувани студенти,

 
Со цел поуспешна организација и реализација на онлајн наставата во зимскиот семестар дозволите ни да споделиме неколку насоки за поуспешно заедничко однесување во виртуелните предавални. 
 
Во прилог ви го доставуваме кодексот прикачен како pdf документ.
 
 
Со почит,
 
Економски Факултет – Скопје
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.