fbpx

КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА СТУДЕНТИ ЧИЕ РОДИТЕЛСКО ПРАВО ГО ВРШИ САМО ЕДЕН РОДИТЕЛ И КОИ СЕ СТЕКНУВААТ СО ПОГОДНОСТА ЗА ПЛАЌАЊЕ ПОЛОВИНА ОД ИЗНОСОТ НА УПИСНИНАТА ЗА ПРВ ЦИКЛУС СТУДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Согласно  Одлуката за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии  за студентите чие родителско право го врши само еден родител и критериумите за остварување на ова право за учебната 2021/2022 година, донесена од Универзитетот Св. Кирил и Методиј, во Скопје и Интерниот оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2021/2022 година, редовни студенти на Економскиот факултет – Скопје кои ги исполниле предвидените услови и критериуми се:

Р. Бр.

Број на индекс

1.        

62725

2.        

62768

3.        

62708

4.        

62919

5.        

63070

6.        

63036

7.        

62808

8.        

62131

9.        

62323

10.    

62404

11.    

61830

12.    

62602

13.    

61850

14.    

61847

15.    

62335

16.    

62447

17.    

62364

18.    

61765

19.    

61789

20.    

61815

21.    

62008

22.    

61717

23.    

61538

24.    

61672

25.    

62067

 

Од Комисијата

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.