Информација за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии

Почитувани,

информација за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии можете да ја погледнете на следниот ЛИНК.

Конкурсот на англиски јазик можете да го погледнете на слендиот линк Enlollment Call 2021-2022 Doctoral studies

Со почит

Економски факулттет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.