Конкурс за запишување студенти на Трет циклус-Докторски студии

 

Почитувани,

 

Ве известуваме дека денес, на 10.07.2020 година, во дневниот весник „Нова Македонија“ е објавен Конкурсот за запишување студенти на трет циклус – докторски студии, на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2020/2021 година.

 

Исто така, Конкурсот е објавен и на веб страната на УКИМ и можете да го најдете на следниов линк:

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-tret_ciklus_2020_2021.pdf

 

Со почит,  

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.