Билатерални договори

Економскиот факултет-Скопје има склучено меѓународни договори за соработка со голем број истакнати универзитети и институции од светот.

 

Повеќе информации:

  1. Склучени договори за билатерална соработка
  2. Процедура за склучување договор за меѓународна соработка
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.