Миграција на информациите на новата веб страна

Почитувани посетители на новата веб страна на Економски факултет – Скопје при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”,

во тек е миграција на содржината и линковите од старата веб страна на новата веб страна. Доколку некоја информација или линк Ви е потребен, а сеуште не е мигриран, Ве молам испратате емаил на:

mijalche.santa@eccf.ukim.edu.mk

Ви благодариме на разбирањето

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.