Оглас за ангажирање на демонстратори на Економски факултет – Скопје

Почитувани,

Во прилог ви доставуваме Оглас за ангажирање на демонстратори од страна на Економскиот факултет – Скопје.

Со Почит,

Економски Факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.