ОДЛУКА за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание

Почитувани студенти,

Во прилог ви ја доставуваме целосната Одлука за распишување на избори за претседател и членови на Факултетското студентско собрание на Универзитет “Св. Кирил и Методиј” во Скопје, Економски Факултет – Скопје.

-Одлука за Факултетско студентско собрание

Со почит,

Економски Факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.