Прв циклус -Известување за on-line пријавување на II колоквиум, зимски семестар, 2023/2024

18 – 25.12.2023 год.

 

СAMO студенти кои го положиле првиот колоквиум и се стекнале со право за полагање на втор колоквиум задолжително треба го/ги пријават вторите колоквиуми on-line во iKnow, од 18-25.12.2023 год.

 

Пријавувањето на испитите е во друг термин, за што ќе бидете известени.

Студентите кои не можат и/или не знаат да се пријават on-line истото можат да го направат на шалтерите на Службата за студентски прашања, најдоцна до 25.12.2023.

После овие датуми пријавувањето е со надомест за задоцнето пријавувањеод 1.000,00 ден..

Евентуални технички проблеми при пријавувањето на колоквиумите пријавете на administrator@eccf.ukim.edu.mk

Професорот нема обврска да ги прими на полагање оние студенти кои не го/ги пријавиле колоквиумот/ите.

 

СТУДЕНТИТЕ КОИ ПОЛАГААТ ПРЕДМЕТИ ОД ДРУГИ ФАКУЛТЕТИ НЕ ПРИЈАВУВААТ КОЛОКВИУМ

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.