fbpx

Резултати Јунска испитна сесија 2020

 • Резултати од испитот по предметот Основи на маркетинг одржан на ден 23.06.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Финансиски менаџмент(проф.Сашо Арсов) одржан на ден 26.06.2020 ЛИНК 

 • Резултати од испитот по предметот Финансиски менаџмент(проф.Александар Наумоски) одржан на ден 26.06.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Математика за економисти(проф.Виолета Цветкоска) одржан на ден 22.06.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Математика за економисти(проф.Игор Ивановски) одржан на ден 22.06.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Осигурување/Менаџмент во осигурување одржан на ден 23.06.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Менаџмент на ризик одржан на ден 26.06.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Статистика за бизнис и економија одржан на ден 27.06.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Трговско право одржан на ден 26.06.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Основи на Менаџмент одржан на ден 25.06.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Вовед во економија на животната средина/Еколошки менаџмент одржан на ден 30.06.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Анализа на временски серии одржан на ден 25.06.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Банкарство одржан на ден 29.06.2020 ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Основи на маркетинг одржан на ден 04.07.2020(втора декада) ЛИНК 
 • Резултати од испитот по предметот Математика за економисти(проф.Виолета Цветкоска) одржан на ден 03.07.2020(втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Математика за економисти(проф.Игор Ивановски) одржан на ден 03.07.2020(втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Осигурување/Менаџмент во осигурување одржан на ден 03.07.2020(втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Трговско право одржан на ден 08.07.2020(втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Финансиски менаџмент(проф.Александар Наумоски) одржан на ден 08.07.2020(втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Финансиски менаџмент(проф.Сашо Арсов) одржан на ден 08.07.2020(втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Инвестиционен менаџмент одржан на ден 09.07.2020(втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Економија на социјална држава /Политика на социјален Развој одржан на ден 02.07.2020(втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Менаџмент на ризик одржан на ден 10.07.2020(втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Основи на Менаџмент одржан на ден 07.07.2020(втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Статистика за бизнис и економија одржан на ден 09.07.2020 (втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Вовед во економија на животната средина/Еколошки менаџмент одржан на ден 11.07.2020(втора декада) ЛИНК
 • Резултати од испитот по предметот Банкарство одржан на ден 10.07.2020(втора декада) ЛИНК
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.