fbpx

Последни информации за студиумот, врз основа на акредитацијата, може да добиете на следниов ЛИНК

Решение за акредитација на студиската програма ЛИНК

Решение за почеток со работа на студиската програма ЛИНК

Одлука за рокови за студиски програми на втор циклус

Економски развој и меѓународни финансии

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.