Трет циклус – Пријавување испити -5.7.2024 до 22.7.2024

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ
ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС 5.7.2024 до 22.7.2024. 

 

 СОГЛАСНО АКАДЕМСКИОТ  КАЛЕНДАР НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ЗА 2023/2024 АКАДЕМСКА ГОДИНА https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Akademski_kalendar_na_Shkola_za_doktorski_studii_2023-2024.pdf  

ТРЕТАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ОД  26.8.2024 до 30.9.2024 ГОДИНА.  

 

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВО ПЕРИОДОТ ОД  5.7.2024 до 22.7.2024 год. ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСПИТИТЕ НА СЛЕДНАВА АНКЕТА: 

 

https://forms.office.com/e/mHzFTVtRRu

 

НАПОМЕНА: СТУДЕНТИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ПРИЈАВУВААТ ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ИСПИТ, ТРЕБА ДА ЈА ПОПОЛНАТ ИСТАВА АНКЕТА ЗА СЕКОЈ ИСПИТ ПОЕДИНЕЧНО 

ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТ ЌЕ СЕ ДОСТАВУВААТ КАЈ ПРОФЕСОРИТЕ ПРИ ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКА ВО ИНДЕКС.

 

Со почит,
Економски факултет – Скопје

 

 

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.