Трет циклус – пријавување на испити за јунска испитна сесија

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС 24.5.2023 ДО 31.5.2023 год. 

 

 СОГЛАСНО АКАДЕМСКИОТ  КАЛЕНДАР НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ЗА 2022/2023 АКАДЕМСКА ГОДИНА
https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Univerzitetski_kalendar_2022-2023.pdf  

ВТОРАТА ЈУНСКА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ОД  5.6.2023-7.7.2023 ГОДИНА.  

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВО ПЕРИОДОТ ОД 24.5.2023 ДО 31.5.2023 год. ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСПИТИТЕ НА СЛЕДНАВА АНКЕТА: 

https://forms.office.com/e/XvXPmZapZN


НАПОМЕНА: СТУДЕНТИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ПРИЈАВУВААТ ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ИСПИТ, ТРЕБА ДА ЈА ПОПОЛНАТ ИСТАВА АНКЕТА ЗА СЕКОЈ ИСПИТ ПОЕДИНЕЧНО
 

 

ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТ ЌЕ СЕ ДОСТАВУВААТ КАЈ ПРОФЕСОРИТЕ ПРИ ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКА ВО ИНДЕКС. 

 

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.