Трет циклус – Пријавување на испити – 29.12.2023 до 8.1.2024 год

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ
ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС 29.12.2023 до 8.1.2024 год. 

 

 СОГЛАСНО АКАДЕМСКИОТ  КАЛЕНДАР НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ЗА 2023/2024 АКАДЕМСКА ГОДИНА https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Akademski_kalendar_na_Shkola_za_doktorski_studii_2023-2024.pdf  

 ПРВАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ОД  16.1.2024 до 14.2.2024 ГОДИНА.  

 

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВО ПЕРИОДОТ ОД  29.12.2023 до 8.1.2024  год. ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСПИТИТЕ НА СЛЕДНАВА АНКЕТА: 

https://forms.office.com/e/Ahq1hXdR2a

НАПОМЕНА: СТУДЕНТИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ПРИЈАВУВААТ ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ИСПИТ, ТРЕБА ДА ЈА ПОПОЛНАТ ИСТАВА АНКЕТА ЗА СЕКОЈ ИСПИТ ПОЕДИНЕЧНО 

 

ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТ ЌЕ СЕ ДОСТАВУВААТ КАЈ ПРОФЕСОРИТЕ ПРИ ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКА ВО ИНДЕКС.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.