Трет циклус – Пријавување на испити 2024

ПРИЈАВУВАЊЕ НА ИСПИТИ ЗА ТРЕТ ЦИКЛУС

 27.5.2024 до 30.5.2024 год. 

 

 СОГЛАСНО АКАДЕМСКИОТ  КАЛЕНДАР НА ШКОЛАТА ЗА ДОКТОРСКИ СТУДИИ ЗА 2023/2024 АКАДЕМСКА ГОДИНА

https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Akademski_kalendar_na_Shkola_za_doktorski_studii_2023-2024.pdf  

 

ВТОРАТА ИСПИТНА СЕСИЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ОД  3.6.2024 до 5.7.2024 ГОДИНА.  

СТУДЕНТИТЕ КОИ ЌЕ ПОЛАГААТ, ЗАДОЛЖИТЕЛНО ВО ПЕРИОДОТ ОД  27.5.2024 до 30.5.2024 год. ДА ГИ ПРИЈАВАТ ИСПИТИТЕ НА СЛЕДНАВА АНКЕТА: 

 

https://forms.office.com/e/V3ZWR5U5z4

 

НАПОМЕНА: СТУДЕНТИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ПРИЈАВУВААТ ПОВЕЌЕ ОД ЕДЕН ИСПИТ, ТРЕБА ДА ЈА ПОПОЛНАТ ИСТАВА АНКЕТА ЗА СЕКОЈ ИСПИТ ПОЕДИНЕЧНО 

 

ПРИЈАВИТЕ ЗА ИСПИТ ЌЕ СЕ ДОСТАВУВААТ КАЈ ПРОФЕСОРИТЕ ПРИ ВПИШУВАЊЕ НА ОЦЕНКА ВО ИНДЕКС.

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.