Трет циклус – Упис на летен семестар / Заверка на зимски 2023/24

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

Упис  на летен  семестар 2023/2024 и заверка на зимски семестар 2023/2024

ќе се реализира  во деновите  15.02.- 23.02.2024 од 11,00-14,00 часот

Во прилог информации за упис на летен семестар

Потребни документи за:

 1. Упис на летен семестар 2023/2024
  • Образец за упис на семестар

 

 1. Заверка на зимски семестар 2023/2024
  • Образец за заверка на семестар

 

 1. Потврда за уплата на рата од 900 евра во денарска противвредност според средниот курс на Народната банка на РМ на денот на плаќањето. Уплатата треба да се изврши на следнава жиро сметка:

– Назив на примачот: Буџет на РМ – ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – Скопје

– Банка на примачот: НБРМ

– Сметка: 100000000063095

– Сметка на буџетски корисник: 1600103697 788 10

– Приходна шифра: 723011

– Програма 41

 

 • Во цел на дознака- името на студиската програма и целта на уплатата
 • Во повикување на број

 723011 / 02 – Економски науки

 723011 / 03- Статистички методи за бизнис и економија

 723011 / 05- Организациски науки и управување (менаџмент)

 

ВАЖНО:

 • Студентите кои ги започнале студиите од учебната 2021/2022 година, доколку имаат предмети  или активности од летниот семестар кои не ги положиле/реализирале во трите предвидени сесии, треба истите да ги презапишат и да платат 50 % од вредноста на кредитите за предметот/активноста што се презапишува.
 • Студентите кои имаат запишано шести семестар во зимскиот семестар 2023/2024, треба да направат само заверка на зимскиот семестар.

Секое непочитување на термините повлекува надомест за задоцнето запишување.

 

 

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.