Почитувани, подолу во табелата можете да ги погледнете кодовите од предметите на Microsoft teams платофмата во Летниот семестар 2023/2024 на кои ќе бидат споделени материјалите и останатата наставна литература. Упатства: Упатство за пристапување до кориснички профил за Microsoft Teams Упатство за логирање и сетирање на 
Read more
ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ Упис  на летен  семестар 2023/2024 и заверка на зимски семестар 2023/2024 ќе се реализира  во деновите  15.02.- 23.02.2024 од 11,00-14,00 часот Во прилог информации за упис на летен семестар Потребни документи за: Упис на летен семестар 2023/2024 Образец за упис на семестар 
Read more
Oд 5 – 20.02.2024 година од 11,00 до 14,00 часот во Службата за втор циклус на студии Почитувани, Ве информираме дека во системот iknow e креиран летниот семестар 2023/2024 година и сите студенти кои се запишале во првиот уписен рок или имаат предмети за презапишување во летниот семестар, пред да дојдат во службата треба 
Read more
(05 -20.02.2024, од 10,30-14,00 ч)  1. ЗАВЕРКА на ЗИМСКИОТ семестар, 2023/2024 Потребни документи: Образец за заверка на семестар Студентите кои ги положиле сите предвидени испити заклучно со Јануарската сесија, 2023/2024, заверката на семестарот ќе ја направат со поднесување на дипломскиот труд и барањето за одбрана 
Read more
09.02.2024 Математика за економисти – проф. Игор И. Математика за економисти – проф. Виолета Ц. Математика за економисти – Преполагање / втор колоквиум Менаџмент на човечки ресурси Менаџмент на ризик Инвестиционен менаџмент Економија на јавен сектор Индустриска политика Социологија 08.02.2024 Бизнис логистика Менаџмент на односи 
Read more
Соопштение: Согласно Одлуката на Унив. Св Кирил и Методиј во Скопје, сите редовни и вонредни студенти од ПРВА ГОДИНА – запишани во учебната 2023/2024, задолжително треба да направат систематски преглед во ЗУ Поликлиника на Универзитетот Св. Кирил и Методиј – Скопје (сместена во студентскиот дом 
Read more
Студентите кои не можат и/или не знаат да се пријават on-line, истото можат да го направат на шалтерите во Одделението за студентски прашања, најдоцна до 09.01.2024. На денот на одржување на испитот/ите студентите носат уредно пополнета пријава и индекс.   НАПОМЕНА: Доколку го пропуштите рокот за 
Read more
Пријавувањето на испити за Jануарска (прва) испитна сесија започнува на 03.01.2024 година и ќе трае до 09.01.2024 година. Испитите што ќе ги полагате во Јануарска (прва) испитна сесија задолжително треба да ги пријавите online преку Вашиот профил на iknow. Доколку имате технички проблеми при логирањето 
Read more
18.01.2024 Меѓународен маркетинг Основи на маркетинг Јавни финансии Економика на Македонија Стратегиски менаџмент Бизнис етика   17.01.2024 Основи на сметководство    Однесување на потрошувачите   Економетрија Управување со производот   Демографија    Национални сметки 16.01.2024 Аграрна политика    Маркетинг истражување   Економски раст и развој   
Read more
Почитувани, На следниот линк можете да ги погледнете конечните ранг листи за вториот уписен рок на трет циклус студии   Конечни листи за втор уписен рок 2023   Со почит,Економски факултет – Скопје
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.