Почитувани, На следниот линк можете да ја погледнете конечната ранг листа на студенти чие родителско право го врши само еден родител и кои се стекнуваат со погодноста за плаќање на половина од износот на уписнината: Конечна ранг листа Со почит, Економски факултет – Скопје
Read more
Почитувани, На следниот линк можете да го погледнете огласот за ангажирање на демонстратор на катедрата за менаџмент: Оглас за ангажирање на демонстратор на катедрата за менаџмент во учебната 2023/2024 година Со почит, Економски факултет – Скопје
Read more
КОНЕЧНА РАНГ ЛИСТА НА ПРИМЕНИ КАНДИДАТИ  Уписот на втор циклус ќе се врши во деновите од 16-ти до 18 ти-октомври година, во Службата за втор циклус од 12,00 часот до 14,00 часот. При уписот потребно е примените кандидати да ги приложат следниве документи: Индекс Две 
Read more
Почитувани, На следниот линк можете да ја погледнете ранг листата на студенти чие родителско право го врши само еден родител: Ранг листа на студенти чие родителско право го врши само еден родител Со почит, Економски факултет – Скопје
Read more
Почитувани, На следниот линк можете да ја погледнете одлуката за распишување на избори за претседател и членови на ФСС   Одлука за распишување на избори за претседател и членови на ФСС   Со почит, Економски факултет – Скопје
Read more
ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ – Упис  на зимски семестар 2023/2024 02.10.2023 до 06.10.2023  од 12,00-14,00 часот Почитувани, Во прилог информации за упис на зимски семестар 2023/2024 година Потребни документи за: Упис на зимски семестар 2023/2024 Образец за упис на семестар Потврда за уплата на рата од 900 евра во денарска противвредност според средниот курс на 
Read more
Почитувани студенти, На 02.10.2023 година, во 10:00ч., во аулата на факултетот ќе се одржи свечено отварање на новата 2023/2024 академска година година и првиот академски час. На ново запишаните студенти ќе им бидат поделени индексите, а редовната настава за сите студенти започнува на 03.10.2023 година 
Read more
Конечни ранг листи на примени кандидати во третиот уписен рок 2023/24 ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРИМЕНИТЕ КАНДИДАТИ ВО ТРЕТИОТ УПИСЕН РОК, 2023/2024 ГОДИНА 29.09.2023 год., од 8,30 – 15,30ч     Канцеларија за втор циклус   ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НОВИТЕ СТУДЕНТИ ВО УЧЕБНАТА 2023/2024  Индекс и студентска 
Read more
Почитувани, подолу во табелата можете да ги погледнете кодовите од предметите на Microsoft teams и iLearn платофмата во Летниот семестар 2023/2024 на кои ќе бидат споделени материјалите и останатата наставна литература. Упатства: Упатство за пристапување до кориснички профил за Microsoft Teams Упатство за логирање и 
Read more
Почитувани, Во прилог следи конечната ранг листа на примени кандидати кои се пријавиле за упис во вториот уписен рок на Економскиот факултет – Скопје и информација за запишување на истите согласно Конкурсот за упис на нови студенти во учебната 2023-2024 година. Конечни ранг листи на 
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.