Почитувани, во прилог ви до доставуваме целосниот документ со информации за втор уписен рок – втор циклус студии Информации за уписи на ВТОР Циклус- Втор уписен рок   Со почит, Економски Факултет – Скопје
Read more
Математика за економисти – Резултати од континуирано оценување(прв и втор колоквиум 2020/21) Математика за економисти – Испит(втора декада 12.02.2021) Интерна ревизија – Испит(06.02.2021) Основи на економијата – Испит(11.02.2021) Сметководство на јавен сектор – Испит(10.02.2021) Меѓународно финансиско известување/Меѓународно сметководство  – Испит(02.02.2021) Економика на македонија – Испит 
Read more
Почитувани, во прилог ви ја доставуваме информацијата за упис на трет циклус студии ИНФОРМАЦИЈА ЗА УПИС НА ТРЕТ ЦИКЛУС Со почит, Економски Факултет – Скопје
Read more
Почитувани студенти, Во прилог ви го доставуваме списокот за полагање со физичко присуство. -Детален распоред со физичко присуство Со почит, Економски факултет – Скопје.
Read more
Почитувани, на следниот линк ќе можете да го пристапите PDF документот со целиот оглас Оглас – Управител Со почит.
Read more
И Н Ф О Р М А Ц И Ј А  Се известуваат сите студенти на докторски студии дека Школата за докторски студии ќе реализира дополнителна Конференција за втор, четврти и шестти семестар. Студентите кои не ја реализирале оваа активност потребно е да достават пријава 
Read more
С О О П Ш Т Е Н И Е Прв циклус студии: Пријавување на   И С П И Т И  за Јануарско-февруарска сесија, 2020/2021 Ве известуваме дека пријавувањето на испити во Јануарско-февруарската испитна сесија во учебната 2020/2021 година, во iKnow системот, ќе се одвива 
Read more
С О О П Ш Т Е Н И Е Втор Циклус студии : Пријавувањето на И С П И Т И за јануарската прва испитна сесија  Ве известуваме дека пријавувањето започнува на 30.12.2020 година и ќе трае до 10.01.2021 година.  Испитите што ќе ги 
Read more
Во прилог Распоред за Јануарска испитна сесија, 2020/2021 – Втор Циклус Студии Во продолжение се терминот и часот на испитите за полагање за предметите за втор циклус. За евентуална промена на часот на одржување на испитот во договор со предметниот професор. Јануарска сесија-2020/2021- Втор Циклус  
Read more
Прелиминарна листа-втор уписен рок-ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ 2020.2021
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.