Документи за запишување При запишувањето, примените кандидати поднесуваат: · индекс и пријавни листови; · две фотографии (две фотографии со димензии 3,5 х 4,5 и една со димензии 2 х 3); · потврда за уплатена прва рата од школарината. Школарината се плаќа на 6 еднакви рати, 
Read more
Заверката на зимскиот и упис на летниот семестар 2019/2020 во Одделението за студентски прашања ќе се одвива од 03 –14.02.2020, од 10,30-14,00 ч. од 22.01 – 14.02.2020 отворен е on-line уписот   1. ЗАВЕРКА на ЗИМСКИОТ семестар, 2019/2020 Потребни документи: Образец за заверка на семестар   2.УПИС НА 
Read more
Втор циклус студии: заверка на зимски и упис на летен семестар, 2019/2020 од 03.02.2020 до 14.02.2020 година од 11,00 до 14,00 часот во Службата за втор циклус на студии on line уписот е отворен од 22.01-14.02.2020 Потребни документи за заверка на зимски семестар 2019/2020 Образец на заверка на семестар 2. Потребни документи за упис на летен семестар  се: образец за запишување  на  семестар  (на кој ќе ги напишете задолжителните или изборни предмети од семестарот 
Read more
Од 08.02 – 02.03.2020 година трае уписот на кандидати за втор циклус студии. Повеќе информации на следниот линк. ЛИНК
Read more
ИЗВЕСТУВАЊЕ Од 30.12.2019 – 09.01.2020 год. ке биде отворена апликацијата за ON-LINE пријавување за ЈАНУАРСКО-ФЕВРУАРСКАТА ИСПИТНА СЕСИЈА. ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО Студентите кои не можат и/или не знаат да се пријават on-line истото можат да го направат на шалтерите на Службата за студентски прашања 
Read more
Пријавување за Јануарско-февруарска испитна сесија, 2020 (on-line) 30.12.2019 -09.01.2020 год. ПРИЈАВУВАЊЕТО НА ИСПИТИТЕ Е ЗАДОЛЖИТЕЛНО Студентите евидентирани во iKnow апликацијата,задолжително треба да го/ги пријават ИСПИТИТЕ on-line на адреса www.iknow.ukim.edu.mk Јануарско-февруарска испитна сесија. Студентите кои ги немаат презапишано предметите од соодветниот семестар, прво треба да ги 
Read more
На следниот линк целосно сооштение. ЛИНК
Read more
На следниот линк целосно сооштение. ЛИНК
Read more
Сите студенти запишани по прв пат во прва година, задолжително треба да поминат систематски преглед во З.У. Поликлиника на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, која е сместена во студентскиот дом „Кузман Јосифовски-Питу“, во периодот од 01.11 -15.11.2019 год. од 7:30-12:00 ч. НАПОМЕНА: согласно 
Read more
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.