fbpx

iKnow  |  e-Index  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Ivana Janchevska, MSc
PhD Students -Assistant

Chair of Accounting and auditing

Ivana.Jancevska@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.