iKnow  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

PhD Students Assistants

Gunter Merdzan, MSc
PhD Students Assistant

gjunter.merdzan@eccf.ukim.edu.mk

Irena Bogoevska Gavrilova, MSc
PhD Students Assistant

irena.bogoevska.gavrilova@eccf.ukim.edu.mk

Martin Kiselicki, MSc
PhD Students Assistant

martin.kiselicki@eccf.ukim.edu.mk

Jasna Tonoska, MSc
PhD Students Assistant

jasna.tonovska@eccf.ukim.edu.mk

Todor Tocev, MSc
PhD Students Assistant

todor.tocev@eccf.ukim.edu.mk

Bojan Malchev, MSc
PhD Students Assistant

bojan.malcev@eccf.ukim.edu.mk

Goran Hristovski, MSc
PhD Students Assistant

goran.hristovski@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.