fbpx

iKnow  |  e-Index  |  Announcements  |  e-Mail |  Library  |  DMS  | Alumni  | Contacts |

Ivana Janchevska, MSc
PhD Students Assistant

Ivana.Janchevska@eccf.ukim.edu.mk

Ljuben Kocev, LL.M
PhD Students Assistant

ljuben.kocev@eccf.ukim.edu.mk

Marjana Cvetanoska, MSc
PhD Students Assistant

Marijana.Cvetanoska@eccf.ukim.edu.mk

Gjunter Merdzan, MSc
PhD Students Assistant

gjunter.merdzan@eccf.ukim.edu.mk

Irena Bogoevska Gavrilova, MSc
PhD Students Assistant

irena.bogoevska.gavrilova@eccf.ukim.edu.mk

Martin Kiselicki, MSc
PhD Students Assistant

martin.kiselicki@eccf.ukim.edu.mk

Jasna Tonoska, MSc
PhD Students Assistant

jasna.tonovska@eccf.ukim.edu.mk

70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.