Mожност за учество на обука за докторанди (СЕЕSENet)

Почитувани колеги,

Kако резултат на членството на Економскиот факултет-Скопје, УКИМ во CESEENet мрежата (Central and South-East European PhD Network) Ве информираме за можноста за учество на обука за докторанди- работилница за докторанди која ќе се одржи од 1 до 5 јуни 2020 година на SGH Warsaw School of Economics.

Трошоците за посетувањето на оваа работилница ќе бидат покриени од страна на SGH Warsaw School of Economics во рамки на PROM програмата.

Краен рок за пријавување е 1 март 2020 година.

Регистрација на следниот ЛИНК

Доколку имате какви било прашања поврзани со процесот на регистрација обратете се на следниот контакт:

Magdalena Suska

email: msmsuska@sgh.waw.pl

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.