Microsoft Teams и iLearn кодови од предмети во Зимскиот семестар 2023/24

Почитувани,

подолу во табелата можете да ги погледнете кодовите од предметите на Microsoft teams и iLearn платофмата во Летниот семестар 2023/2024 на кои ќе бидат споделени материјалите и останатата наставна литература.

Упатства:

  1. Упатство за пристапување до кориснички профил за Microsoft Teams
  2. Упатство за логирање и сетирање на Microsoft Teams
Име на предметКод
Основи на економијата – проф. Владимир Ф. – Група 1zcv6sxj
Основи на економијата – проф. Предраг Т. – Група 2e8im6g9
Математика за економисти – проф. Игор И. – Група 10zzr40r
Математика за економисти – проф. Виолета Ц. – Група 2okk4nir
Основи на менаџмент – проф. Леонид Н. – Група 1vm2bsgf
Основи на менаџмент – проф. Стојан Д. – Група 2nk7usn9
Основи на сметководство – проф. Зорица Б. Л. – Група 1oj2qari
Основи на сметководство – проф. Марина Т. – Група 246cy0mn
Финансиски менаџмент – проф. Александар Н. – Група 1f8gldll
Финансиски менаџмент – проф. Сашо А. – Група 2l0cslb1
Деловен Англиски јазикdyjh8fo
Економија на инвестицииsplvgbr
Операциони истражувањаtqscyfx
Основи на маркетингvl19ikt
Лични финансииt02y1qx
Однесување на потрошувачитеr5cax5h
Меѓународни трговски трансакции6e94bgi
Квантитативни методи во финансииko4kv3c
Национални сметкиat14jh3
ЕРП системиksi30ro
Макроекономијаm1nh49c
Аграрна политикаzdd1gvw
Методи на макроекономска анализаguoms5g
Оперативен менаџментyqyg3w9
Монетарна и фискална политика на ЕУbfuu1h1
Финансиско сметководствоcdcjz54
Државно смет. и смет. на непрофитни организацииry34tyf
Индустриска политика1obz2ps
Аналитика на бизнис податоциh28oqsc
Бази на податоци за бизнисdj0u36w
Микроекономијаkfessiq
Економија на јавниот секторshibawb
Менаџмент информациони системиzb1tq5a
Статистичка контрола на квалитетql1p605
Меѓународни финансии1434izn
Корпоративно финансиско известувањеko8loq5
Бизнис логистикаfg5i50i
Меѓународен менаџментb814dqk
Економски раст и развојcl0qcjr
Маркетинг истражувањеy5bbav5
Менаџмент на човечки ресурсиuzc463g
Управување со производотtd5pz9i
Европски економски интеграцииsgs98ys
Бизнис етика / Деловна етикаludcp9t
Банкарски менаџмент1vd7uu9
Системска анализа на е-бизнисi8snpoe
Економетријаyctecnu
Демографија57rqww5
Меѓународен маркетинг3xxe4ch
Дигитална економијаevvunju
Економика на Македонијаh1q2s37
Сметководствени информациони системиalo362p
Стратегиски менаџментhmyvxtp
Теорија на организација9xqu7q2
Јавни финансииzqcz3h7
Маркетинг менаџмент5qv6h8s
Надворешна трговијаnd7dct1
 

Вежби

Име на предметКод
  

Известувања

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.