fbpx

Microsoft Teams и iLearn кодови од предмети во Летниот семестар 2021/22 за следење настава

Почитувани,

подолу во табелата можете да ги погледнете кодовите Microsoft teams и iLearn од предметите во Летниот семестар 2021/2022 на кои ќе се одржува наставата.

На следниот линк можете да ги погледнете предметите од iLearn платформата и воедно да се приклучите со исиот код од табелата за соодветниот предмет – ЛИНК

Упатства:

Упатство за Microsoft Teams за е-настава на Економски Факултет – Скопје

Упатство за техничко подесување за онлајн полагање

Известувања:

Име на предметКод

Статистика за бизнис и економија – Проф. Калина Треневска Б. – ГРУПА 1 

rq41uhq
Статистика за бизнис и економија – Проф. Марија Трпкова Н. – ГРУПА 2bn8n92o
Вовед во економија на животната средина – Проф. Пеце Недановски – ГРУПА 1xvarnj9
Вовед во економија на животната средина – Проф. Борче Треновски – ГРУПА 2j5brl8m
Организациско однесување – Проф. Александра Јанеска И. – ГРУПА 1 mcklamd
Организациско однесување – Проф. Љубомир Дракулевски – ГРУПА 22mqut0j
Основи на е-бизнис68pzywu
Анализа на временски серии9hwtaki
Е-бизнис иновацииhcibowf
Економија на социјалната државаvxxzm2n
Економија на трудотya35udt
Економска статистикаua4w3rv
Интернет маркетингn4s7qqd
Информациони технологииeemybe7
Меѓународна економија6ptg1dv
Менаџмент на мал бизнисhbx5bnu
Монетарна економијаqshguys
Основи на бизнис аналитика / Математички методиcf62qgv
Сметководствени контролни системиnjg5ezj
Теории на надворешна трговијаk9v65uk
Теорија на одлучувањеtmjzvvi
Управување со маркетинг каналитеmu4t6wd
Управување со системитеs21rr6j
Управувачко сметководство 1d0tsrri
Финансиски пазари и институцииuytor5n
Банкарствоpqejlz7
Деловно планирање7x7tt9u
Дизајн и развој на веб19k9pvz
Единствен пазар на ЕУ00tnpgo
Економија на иновацииyixg5gj
Инвестиционен менаџментdia6wgq
Менаџмент во осигурувањеt8hyjk5
Менаџмент на бизнис процесиsulwdqi
Управувачко сметководство 2jugh134
Финансиска економетрија8gn07ex
Менаџмент на набавкиa8cs0r0
Менаџмент на ризикmsjy1il
Менаџмент на финансиски институции2tsus00
Мултилатерален трговски системer01ot8
Политика на цениqhiregd
Проект менаџментbzc6spn
Развој на економската мислаixec3zf
Ревизијаspjpgvl
Регионална и урбана економијаnb5xt95
Односи со јавностаiq25yj4
Меѓународно сметководствоeosvo3i
Мултилатерална трговска регулатива54dnyp4
Финансиска и актуарска математика4mv8u6q
Маркетинг на услугиztiyhkf
Маркетинг преку социјални медиумиxd46jiv
Хартии од вредност и портфолиоменаџментhv6y45y
Менаџмент на односи со потрошувачи49b1pna
Менаџмент на перформансиpttlvwp
Менаџмент на промениdusenvz
Претприемништвоlv1vpo4
Анализа на финансиски извештаиu9t2vpk
Глобалната економија и економските системиk7v73rg
Деловно комуницирање0fmvbu8
Директен маркетингjifsuao
Државна регулација на бизнисотx9ibs4v
Интерна ревизијаlqi00k7
Локални финансии5rz0okk
Спорт и здравјеz6ma73t
Англиски јазик во струка 2

Zoom

Pass: 7XU8wA

Вежби:
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.