Microsoft Teams и iLearn кодови од предмети во зимскиот семестар за следење настава

Почитувани,

подолу во табелата можете да ги погледнете кодовите Microsoft teams и iLearn од предметите во зимскиот семестар 2021/2022 на кои ќе се одржува наставата.

На следниот линк можете да ги погледнете предметите од iLearn платформата и воедно да се приклучите со исиот код од табелата за соодветниот предмет – ЛИНК

Упатства:

Упатство за Microsoft Teams за е-настава на Економски Факултет – Скопје

Упатство за техничко подесување за онлајн полагање

Име на предметКод
Финансиски менаџмент  – Проф. Александар Наумоски – Група 1lb93oqy
Финансиски менаџмент – Проф. Сашо Арсов – Група 2meytet5
Основи на сметководство – Проф. Зорица. Л. Божиновска – Група 11emwb4h
Основи на сметководство – Проф. Марина Трпеска – Група 2jmzdgs1
Економетрија63kzda7
Статистичка контрола на квалитетpznh2bh
Стратегиски менаџмент7kjt54x
Меѓународен менаџментz9rezkk
Бази на податоци за бизнисtj8gdgn
Економија на јавен секторqoiac2g
Индустриска политикаp19n8rr
Надворешна трговијаz87a4m7
Државно сметк. и сметков. на непрофитни организацииv1yr88k
Сметководствени информaциони системиkp7ff4q
Основи на менаџмент – Проф. Стојан Дебарлиев – Група 1gn34dgs
Основи на менаџмент – Проф. Леонид Наков – Група 2icpwpc4
Економика на Македонијаgi6jqmm
Меѓународни финансии3wxvp12
Оперативен менаџмент (Производен менаџмент)23vauf4
Теорија на организација8yrxgu1
Бизнис логистикаwi6vt73
Основи на маркетингjkgbc52
Однесување на потрошувачитеndhmuca
Макроекономијаz7puc8d
Основи на економијата – Проф. Владимир Филиповски – Група 1le1thae
Основи на економијата – Проф. Предраг Трпески – Група 26jj07zg
ЕРП системи7hg0o0z
Дигитална економија508xca2
Методи на макроекономска анализаi3qj7go
Аграрна политикаq620ht8
Економски раст и развојge70hnf
Маркетинг менаџмент61p9yud
Интегрирани маркеттинг  комуникацииdohyquf
Корпоративно финансиско известувањеznkfwvu
Финансиско сметководствоszy24kz
Управување со производотnryt6hd
Меѓународен маркетинг6xq6gdh
Микроекономијаjizpdqo
Монетарна и фискална политика на ЕУzqdqrd9
Менаџмент на човечки ресурси193ze5u
Математика за економисти – Проф. Игор Ивановски – Група 175ez878
Математика за економисти – Проф. Виолета Цветкоска – Група 2obwnpxu
Лични финансииd82onmq
Менаџмент информациони системиeo9arr4
Меѓународни организации и интеграцииxj6ft6l
Европски економски интеграцииqoivho3
Јавни финасииzkjmb15
Аналитика на бизнис податоциd3fhnah
Економија на инвестицииycpc5w0
Банкарски менаџментu0a3zi9
Маркетинг истражувањеqwr4vcx
Системска анализа и дизајн на информациски ситеми4z5qk1k
Национални сметкиbacgx36
Демографија7bh01yy
Меѓународни трговски трансакцииa00p8kj
Операциони истражувањаliz3sgy
Квантитативни методи во финансии8xqir0u
Трговско правоijg0z8p
Деловна етикаow7t44y
Англиски јазик2qasrom
Вежби:
Основи на сметководство  
Група 1 – cn2o07z    
Група 2 – g77yf0o  
Група 3 – cn2o07z    
Група 4 – 8870n5k  
Група 5 – hlftrfa  
Група 6 – h0vbegy  
Група 7 – cn2o07z  
Група 8 – hrl8fue    
Група 9 – bns2w4x  
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.