Microsoft Teams кодови од предмети во Летниот семестар 2023/24

Почитувани,

подолу во табелата можете да ги погледнете кодовите од предметите на Microsoft teams платофмата во Летниот семестар 2023/2024 на кои ќе бидат споделени материјалите и останатата наставна литература.

Упатства:

  1. Упатство за пристапување до кориснички профил за Microsoft Teams
  2. Упатство за логирање и сетирање на Microsoft Teams
Име на предметКод
Анализа на временски серии2v35h67
Анализа на финансиски извештаи0pd08yb
Банкарствоcvmcf83
Бихејвиористичка економијаqefhxlx
Вовед во економија на животна средина – проф. Пеце Н. – Група 11pr5w42
Вовед во економија на животна средина – проф. Борче Т. – Група 2makmhr3
Глобалната економија и економските системиcmzt4y6
Деловно комуницирање / Бизнис комуникацииfnb4868
Деловно планирањеz9n9ers
Дигитален маркетинг / Интернет маркетинг0anwdej
Дизајн и развој на веб2qakcvc
Директен маркетинг3fy4886
Државна регулација на бизнисотf8r45kr
Е-бизнис иновации / Дигитални иновации1jpj5qu
Единствен пазaр на ЕУ4hxc4lw
Економија на иновацииb3uya78
Економија на социјалната државаi660m0z
Економија на трудот8ui2645
Економска статистикаx7xf5iw
Инвестиционен менаџментdjh4ttu
Интегрирани маркетинг комуникации8s7ya84
Интерна ревизијаi3fegf2
Информациони технологииznf2fgj
Локални финансииjr1cao1
Маркетинг на услугиymw21zn
Маркетинг преку социјални медиуми3x03g84
Меѓународна економијаsh4lcgc
Меѓународни организации и интеграцииllqxa1z
Меѓународно сметководствоpegh80s
Менаџмент во осигурувањеk8sshoc
Менаџмент на бизнис процесиskwrmol
Менаџмент на мал бизнис45ck1b7
Менаџмент на набавкиquuwur9
Менаџмент на односи со потрошувачитеjwj83rj
Менаџмент на перформансиxglu3hc
Менаџмент на промениljlh8ti
Менаџмент на ризикtpc7w37
Менаџмент на финансиски институции11w77mn
Монетарна економија59tw8h9
Мултилатeрален трговски систем2xhcsbp
Мултилатерална трговска регулативаih35bfp
Односи со јавност9o39jl0
Организациско однесување – Александра Ј. – Група 1piul8k8
Организациско однесување – Љубомир Д. – Група 2tu2qggk
Основи на бизнис аналитика0r36qmv
Основи на Е-бизнис – проф. Сашо Ј. – Група 1tatduee
Основи на Е-бизнис – проф. Мијалче С. – Група 2il11sv2
Пари и банкарствоpe5iqfw
Политика на цениu42jj05
Претприемништво6384oqn
Проект менаџмент3vbwbla
Развој на економската мисла5j6sqfj
Ревизијаd8y1m77
Регионална и урбана економијаohzof9b
Сметководствени контролни системи8z6dlg6
Статистика за бизнис и економија – проф. Драган Т. – Група 12f7vhus
Статистика за бизнис и економија – проф. Марија Т. Н. – Група 2njdxx73
Статистика за бизнис и економија – проф. Калина Т. Б. – Група 39jibxui
Теорија на одлучување / Менаџерско одлучување и решавање на проблеми6494ms0
Трговско правоs3wp95y
Управување со маркетинг каналиf4k4a0b
Управување со системиl3yez55
Управувачко сметководство 139vjw0w
Управувачко сметководство 279aalpf
Финансиска економетријаwc6rc6z
Финансиска и актуарска математикаoo4ctua
Финансиски пазари и институцииwy3hemv
Хартии од вредност и портфолио менаџментulklq96
 

Вежби

Име на предметКод
  

Известувања

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.