Детален Распоред со Microsoft Teams кодови за Прв колоквиум во зимски семестар – Прв Циклус 2021/2022

30.11.2021

29.11.2021

27.11.2021

26.11.2021

25.11.2021

24.11.2021

23.11.2021

22.11.2021

20.11.2021

 

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.