Е-зборник на стручни трудови на студенти кои учествуваа на јавниот конкурс на тема: ,,Индустриска револуција 4.0: Како новите технологии ќе го променат сметководството во иднина“

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.