Известување за постапката за избор на претставници во Факултетското студентско собрание

Почитувани,

Заради правилно спроведување на постапката за избор на претставници во Факултетското студентско собрание на Економскиот факултет – Скопје, од студенти запишани на прв циклус студии, дозволете ни да ве информираме дека, Наставно научниот совет со одлука ја определи припадноста на студентите по години.

Линк од известувањето

Со почит,

Економски факултет – Скопје

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.