fbpx

Конкурс ПРВ Циклус студии 2020/2021

К О Н К У Р С
за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2020/2021година

http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs-I-ciklus_2020_2021.pdf

Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.