Листа на пријавени кандидати за избор на членови и претседател на Факултетското студентско собрание

Почитувани студенти,

Во прилог ви ја доставуваме листата на пријавени кандидати за избор на членови и претседател на Факултетското студентско собраниe за 2020/2021, и Одлука за исполнети  условите од страна на кандидатите за претседател и членови на Факултетското студентско собрание

 
Со почит,
Економски Факултет – Скопје
Comments are closed.
70 години

Во 2020 Економскиот факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје слави 70 години од своето основање.